El titular d’aquesta pàgina web correspon al propietari de la marca comercial ADALT COMUNICACIÓN (a partir d’ara ADALT COMUNICACIÓN). Telèfon de contacte 938.172 329. Correu electrònic de contacte: adalt@adaltcomunicacion.com

Contingut del lloc web

La informació inclosa en el lloc web, ha seguit els requeriments exigits per la normativa legal d’aplicació. És responsabilitat de l’usuari l’ús del lloc. El contingut és responsabilitat del seu titular, el qual podrà modificar les condicions del lloc sense previ avís, i sense que això suposi alteració dels compromisos adquirits fins a la data de la modificació.

No són responsabilitat del titular els problemes de connexió, així com els errors que es puguin produir durant la connexió.

Dades de caràcter personal

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, ADALT COMUNICACIÓN informa que les dades personals facilitades a través dels formularis o possibles formularis d’aquesta web o mitjançant missatges de correu electrònic, seran incorporades als fitxers corresponents, degudament registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable és ADALT COMUNICACIÓN. Mitjançant l’enviament dels formularis existents en aquesta web, el remitent dóna el seu consentiment per ser inclòs en l’esmentat fitxer. La finalitat del fitxer és servir com a suport d’informació a la gestió administrativa, comercial (incloent emailing, newsletter) i comptable de l’empresa. En qualsevol moment, l’usuari podrà exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant una sol·licitud escrita i signada a l’adreça D’ADALT COMUNICACIÓN anunciada en aquesta mateixa web o l’adreça de correu electrònic adalt@adaltcomunicacion.com, a la que s’inclogui el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI, amb les instruccions precises a aquest efecte.

Cookies

Aquesta pàgina utilitza cookies. Per obtenir informació completa sobre les cookies que utilitza aquesta pàgina web o revocar el consentiment prestat, consulteu la nostra Informació sobre cookies.

Enllaços

ADALT COMUNICACIÓn no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que, si s’escau, es puguin incloure en el mateix, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, de manera que l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut ia les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.

Propietat d’imatges

Per al disseny i realització d’aquesta web s’han utilitzat imatges amb propietat intel·lectual degudament reconeguda. Algunes d’aquestes imatges d’obligat esment de procedència:

a href=’https://www.freepik.es/foto-gratis/chica-sosteniendo-el-monopatin-de-pie_1324021.htm’>Photo de Ciudad creado por freepik</a>, a href=’https://www.freepik.es/foto-gratis/concepto-de-pareja-y-verano-con-piernas-enfrente-del-mar_2318320.htm’>Photo de Amor creado por freepik</a>, a href=’https://www.freepik.es/foto-gratis/salud-deportiva-bastante-placer-atleta-deportes_1252728.htm’>Photo de Fondo creado por senivpetro</a>

a href=’https://www.freepik.es/foto-gratis/deportivos-amigos-hablando-en-la-calle_1807704.htm’>Photo de Personas creado por freepik</a>

a href=’https://www.freepik.es/foto-gratis/mofa-en-blanco-de-cartel-cartelera-vertical_1616970.htm’>Photo de Banner creado por tirachard</a>, <a href=’https://www.freepik.es/foto-gratis/hombre-tenencia-marcador-escritura-whiteboard_1302375.htm’>Foto de Negocios creado por freepik</a>, <a href=’https://www.freepik.es/foto-gratis/pila-de-3d-logos-de-twitter_1191372.htm’>Photo de Fondo creado por natanaelginting</a>